ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"pictured on" — Słownik kolokacji angielskich

pictured on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyobrażony sobie na
  1. picture czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I can picture myself on some night of the future, watching them approach my bed.

    Podobne kolokacje: