Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"picture with" — Słownik kolokacji angielskich

picture with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz z
  1. picture czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I picture her with long black hair and green eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo