PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"picture with" — Słownik kolokacji angielskich

picture with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz z
  1. picture czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I picture her with long black hair and green eyes.

    Podobne kolokacje: