ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"picture above" — Słownik kolokacji angielskich

picture above kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz wyżej
  1. picture czasownik + above przysłówek
    Luźna kolokacja

    Often, as in the diary pictured above, weekend days are given less space than workdays.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo