ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"picture without" — Słownik kolokacji angielskich

picture without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz na zewnątrz
  1. picture czasownik + without przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    I couldn't picture myself without her wisdom, guidance and love.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo