ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"picture from" — Słownik kolokacji angielskich

picture from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz z
  1. picture czasownik + from przyimek
    Luźna kolokacja

    Each character has their own voice, and so makes it easy to picture the events from the book actually taking place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo