ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"mentally picture" — Słownik kolokacji angielskich

mentally picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): psychicznie obraz
  1. picture czasownik + mentally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The second reason, which Fabian knew as well as she did, was that listening to and mentally picturing Kieran would be bad enough.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo