ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"suddenly picture" — Słownik kolokacji angielskich

suddenly picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle obraz
  1. picture czasownik + suddenly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Neal suddenly pictured her dead, face covered by a sheet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo