ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"picture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picture czasownik

czasownik + picture
Kolokacji: 3
try to picture • keep picturing • try picturing
picture + przyimek
Kolokacji: 9
pictured on • pictured at • picture in • picture with • picture to • ...
picture + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 5
picture above • easily picture • mentally picture • suddenly picture • vividly picture
1. picture above = obraz wyżej picture above
2. easily picture = łatwo obraz easily picture
  • The Shadow could easily picture why the other dead wagon had been around.
  • Harry could easily picture the consternation of the trailing man who had suddenly found he was no longer stalking anyone.
  • However, I could easily picture him ordering said children to jump out a window, landing mat optional.
  • She could easily picture the troubled, confused look on her face.
  • At least such was his stated reason, but Cranston could easily picture a better one.
  • She could easily picture her mother, how excited she would have been to meet Nick.
  • In his mind's eye, he could easily picture the chaos that the noises were suggesting.
  • I have visited and can easily picture the activities in the story.
  • Arthur could easily picture a cultured and prosperous young man behind the voice.
  • You can easily picture them over the bed.
3. mentally picture = psychicznie obraz mentally picture
5. vividly picture = dokładnie obraz vividly picture

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.