ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pictured alongside" — Słownik kolokacji angielskich

pictured alongside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyobrażony sobie wzdłuż
  1. picture czasownik + alongside przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    In an advertisement that has appeared in gun magazines, Mrs. Brady is pictured alongside Hitler.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo