"picture for" — Słownik kolokacji angielskich

picture for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz dla
  1. picture czasownik + for przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Cobber could picture one bullet, straight for his own heart.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo