ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"easily picture" — Słownik kolokacji angielskich

easily picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łatwo obraz
  1. picture czasownik + easily przysłówek
    Luźna kolokacja

    The Shadow could easily picture why the other dead wagon had been around.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo