TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"oppose" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

oppose czasownik

oppose + rzeczownik
Kolokacji: 153
oppose abortion • oppose efforts • oppose marriage • oppose action • oppose one's policies • oppose one's decision • oppose attempts • ...
czasownik + oppose
Kolokacji: 5
continue to oppose • lead to oppose • dare oppose • urge to oppose • hold opposing
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. continue to oppose = kontynuuj sprzeciwienie się continue to oppose
  • If they have no such effect, why continue to oppose them?
  • In the end seven Republicans continued to oppose release of the roll calls.
  • He had not changed his political views and continued to oppose soviet regime.
  • "The people who lost the battle continued to oppose her," she said.
  • But Giuliani administration officials said they would continue to oppose the creation of the agency.
  • He continued to publicly oppose the war, both in speaking and writing.
  • "You must continue to oppose them in the committee," he said.
  • Chief officers continue to oppose any reform of the present system.
  • Obviously, we will continue to oppose the increase in the 2011 budget and European taxes.
  • I will continue to oppose a European common forestry policy in future, too.
2. lead to oppose = prowadzić sprzeciwiać się lead to oppose
3. dare oppose = ośmiel się sprzeciwiać się dare oppose
4. urge to oppose = nakłoń by sprzeciwić się urge to oppose
5. hold opposing = trzymaj sprzeciwianie się hold opposing
oppose + przyimek
Kolokacji: 28
opposed to • oppose by • oppose without • oppose on • oppose in • ...
oppose + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 107
strongly oppose • vehemently opposed • adamantly opposed • vigorously oppose • diametrically opposed • bitterly opposed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.