TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"oppose" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

oppose czasownik

oppose + rzeczownik
Kolokacji: 153
oppose abortion • oppose efforts • oppose marriage • oppose action • oppose one's policies • oppose one's decision • oppose attempts • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(5) policy, apartheid, Zionism
Kolokacji: 3
(11) reform, candidacy
Kolokacji: 2
(12) cut, abuse, Roe
Kolokacji: 3
(13) tax, NATO, loan
Kolokacji: 3
(15) view, aspect
Kolokacji: 2
(16) right, faction
Kolokacji: 2
(17) independence, Iraq
Kolokacji: 2
(19) punishment, penalty
Kolokacji: 2
(22) conference, negotiation, talk
Kolokacji: 3
(24) funding, subsidy, financing
Kolokacji: 3
(25) voucher, clause
Kolokacji: 2
(26) testing, cloning, research
Kolokacji: 3
(30) deal, scheme, trade, group
Kolokacji: 4
(31) team, unionization
Kolokacji: 2
(32) Hitler, oppression, tyranny
Kolokacji: 3
(33) terrorism, censorship
Kolokacji: 2
(34) treaty, alliance
Kolokacji: 2
(35) statehood
Kolokacji: 1
1. oppose statehood = sprzeciw się państwowości oppose statehood
(36) evil, corruption
Kolokacji: 2
(37) troop, militarism
Kolokacji: 2
czasownik + oppose
Kolokacji: 5
continue to oppose • lead to oppose • dare oppose • urge to oppose • hold opposing
oppose + przyimek
Kolokacji: 28
opposed to • oppose by • oppose without • oppose on • oppose in • ...
oppose + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 107
strongly oppose • vehemently opposed • adamantly opposed • vigorously oppose • diametrically opposed • bitterly opposed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.