PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"oppose" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

oppose czasownik

oppose + rzeczownik
Kolokacji: 153
oppose abortion • oppose efforts • oppose marriage • oppose action • oppose one's policies • oppose one's decision • oppose attempts • ...
czasownik + oppose
Kolokacji: 5
continue to oppose • lead to oppose • dare oppose • urge to oppose • hold opposing
oppose + przyimek
Kolokacji: 28
opposed to • oppose by • oppose without • oppose on • oppose in • ...
oppose + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 107
strongly oppose • vehemently opposed • adamantly opposed • vigorously oppose • diametrically opposed • bitterly opposed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
(1) strongly, effectively
Kolokacji: 2
(3) adamantly, implacably
Kolokacji: 2
2. long opposed = długo sprzeciwić się long opposed
3. openly oppose = otwarcie sprzeciw się openly oppose
4. totally opposed = zupełnie sprzeciwić się totally opposed
6. vocally oppose = głosowo sprzeciwiać się vocally oppose
7. ideologically opposed = ideologicznie sprzeciwić się ideologically opposed
8. once oppose = kiedyś sprzeciw się once oppose
9. largely opposed = w dużej mierze sprzeciwić się largely opposed
10. completely opposed = całkowicie sprzeciwić się completely opposed
11. philosophically opposed = filozoficznie sprzeciwić się philosophically opposed
12. widely opposed = powszechnie sprzeciwić się widely opposed
14. absolutely opposed = całkowicie sprzeciwić się absolutely opposed
15. morally opposed = moralnie sprzeciwić się morally opposed
16. politically opposed = politycznie sprzeciwić się politically opposed
17. actually oppose = faktycznie sprzeciw się actually oppose
18. utterly opposed = całkowicie sprzeciwić się utterly opposed
19. equally opposed = równo sprzeciwić się equally opposed
20. later oppose = później sprzeciw się later oppose
21. increasingly opposed = coraz bardziej sprzeciwić się increasingly opposed
22. radically opposed = radykalnie sprzeciwić się radically opposed
23. repeatedly opposed = ciągle sprzeciwić się repeatedly opposed
24. frequently oppose = często sprzeciwiaj się frequently oppose
25. oppose forwards = sprzeciwiać się napastnik oppose forwards
26. wholly opposed = całkowicie sprzeciwić się wholly opposed
27. entirely opposed = całkowicie sprzeciwić się entirely opposed
28. strictly opposed = surowo sprzeciwić się strictly opposed
29. historically opposed = historycznie sprzeciwić się historically opposed
30. secretly oppose = potajemnie sprzeciw się secretly oppose
31. oppose further = sprzeciw się dalej oppose further
32. stubbornly opposed = uparcie sprzeciwić się stubbornly opposed
33. angrily oppose = gniewnie sprzeciw się angrily oppose
34. instinctively oppose = instynktownie sprzeciw się instinctively oppose
35. uniformly opposed = jednakowo sprzeciwić się uniformly opposed
36. mutually opposed = nawzajem sprzeciwić się mutually opposed
37. naturally opposed = naturalnie sprzeciwić się naturally opposed
38. universally opposed = powszechnie sprzeciwić się universally opposed
39. viscerally opposed = viscerally sprzeciwić się viscerally opposed
40. opposed militarily = sprzeciwić się militarnie opposed militarily
41. outright oppose = wprost sprzeciwiać się outright oppose
(6) bitterly, virulently
Kolokacji: 2
(7) initially, originally
Kolokacji: 2
(8) generally, specifically
Kolokacji: 2
(14) successfully, unsuccessfully
Kolokacji: 2
(16) deeply, profoundly
Kolokacji: 2
(18) fundamentally, necessarily
Kolokacji: 2
(19) most, simply
Kolokacji: 2
(21) unanimously, solidly
Kolokacji: 2
(22) flatly, categorically
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.