PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"openly opposed" — Słownik kolokacji angielskich

openly opposed kolokacja
Popularniejsza odmiana: openly oppose
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otwarcie sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + openly przysłówek
    Luźna kolokacja

    No country is openly opposed to the notion of an international court.