PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"openly oppose" — Słownik kolokacji angielskich

openly oppose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otwarcie sprzeciw się
  1. oppose czasownik + openly przysłówek
    Silna kolokacja

    No country is openly opposed to the notion of an international court.