PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"totally opposed" — Słownik kolokacji angielskich

totally opposed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zupełnie sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + totally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Some people are totally opposed to doing it on anyone.