PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"totally oppose" — Słownik kolokacji angielskich

totally oppose kolokacja
Popularniejsza odmiana: totally opposed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zupełnie sprzeciw się
  1. oppose czasownik + totally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Some people are totally opposed to doing it on anyone.