PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"oppose" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

oppose czasownik

oppose + rzeczownik
Kolokacji: 153
oppose abortion • oppose efforts • oppose marriage • oppose action • oppose one's policies • oppose one's decision • oppose attempts • ...
czasownik + oppose
Kolokacji: 5
continue to oppose • lead to oppose • dare oppose • urge to oppose • hold opposing
oppose + przyimek
Kolokacji: 28
opposed to • oppose by • oppose without • oppose on • oppose in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(1) to, by, without, on, in, ...
Kolokacji: 14
1. oppose under = sprzeciw się poniżej oppose under
2. oppose of = sprzeciwiać się z oppose of
3. oppose over = sprzeciwiać się ponad oppose over
4. oppose through = sprzeciw się całkowicie oppose through
5. oppose that = sprzeciw się temu oppose that
6. oppose within = sprzeciw się wewnątrz oppose within
7. oppose because of = sprzeciwiać się z powodu oppose because of
8. oppose before = sprzeciw się wcześniej oppose before
9. opposed since = sprzeciwić się od tej pory opposed since
10. oppose until = sprzeciwiać się do czasu gdy oppose until
11. oppose despite = sprzeciwiać się pomimo oppose despite
12. oppose out of = sprzeciwiać się na zewnątrz z oppose out of
13. oppose among = sprzeciwiać się wśród oppose among
14. oppose because = sprzeciwiać się ponieważ oppose because
oppose + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 107
strongly oppose • vehemently opposed • adamantly opposed • vigorously oppose • diametrically opposed • bitterly opposed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.