PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"fiercely opposed" — Słownik kolokacji angielskich

fiercely opposed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtownie sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + fiercely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But in the past, the industry has been fiercely opposed to change.