"fight fiercely" — Słownik kolokacji angielskich

fight fiercely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): walcz gwałtownie
  1. fight czasownik + fiercely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I have seen you fight fiercely, both for and against our cause.

podobne do "fight fiercely" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fight fiercely" po angielsku

rzeczownik