PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"fiercely oppose" — Słownik kolokacji angielskich

fiercely oppose kolokacja
Popularniejsza odmiana: fiercely opposed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtownie sprzeciw się
  1. oppose czasownik + fiercely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    But in the past, the industry has been fiercely opposed to change.