"opposed under" — Słownik kolokacji angielskich

opposed under kolokacja
Popularniejsza odmiana: oppose under
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeciwić się poniżej
  1. oppose czasownik + under przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    I will oppose additional military aid under the current circumstances.

    Podobne kolokacje: