"oppose by" — Słownik kolokacji angielskich

oppose by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeciwiać się przez
  1. oppose czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She can only be success- fully opposed by another woman.

    Podobne kolokacje: