Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"oppose on" — Słownik kolokacji angielskich

oppose on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeciwiać się na
  1. oppose czasownik + on przyimek
    Silna kolokacja

    When was the last time he opposed her on anything?

    Podobne kolokacje: