"oppose without" — Słownik kolokacji angielskich

oppose without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeciw się na zewnątrz
  1. oppose czasownik + without przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    His departure would have resulted in exactly what these forces claim to advocate: opposing the Iraqi government but without recourse to war.

    Podobne kolokacje: