"oppose under" — Słownik kolokacji angielskich

oppose under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeciw się poniżej
  1. oppose czasownik + under przyimek
    Zwykła kolokacja

    I will oppose additional military aid under the current circumstances.

    Podobne kolokacje: