PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"violently oppose" — Słownik kolokacji angielskich

violently oppose kolokacja
Popularniejsza odmiana: violently opposed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silnie sprzeciwiać się
  1. oppose czasownik + violently przysłówek
    Luźna kolokacja

    Even some of the Harvard medical faculty violently opposed it.