PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"violently opposed" — Słownik kolokacji angielskich

violently opposed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silnie sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + violently przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Even some of the Harvard medical faculty violently opposed it.