PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"vehemently oppose" — Słownik kolokacji angielskich

vehemently oppose kolokacja
Popularniejsza odmiana: vehemently opposed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtownie sprzeciw się
  1. oppose czasownik + vehemently przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    We are vehemently opposed, however, to some of the key points in the report.