PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"oppose" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

oppose czasownik

oppose + rzeczownik
Kolokacji: 153
oppose abortion • oppose efforts • oppose marriage • oppose action • oppose one's policies • oppose one's decision • oppose attempts • ...
czasownik + oppose
Kolokacji: 5
continue to oppose • lead to oppose • dare oppose • urge to oppose • hold opposing
oppose + przyimek
Kolokacji: 28
opposed to • oppose by • oppose without • oppose on • oppose in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. opposed to = przeciwstawiony opposed to
2. oppose by = sprzeciwiać się przez oppose by
3. oppose without = sprzeciw się na zewnątrz oppose without
4. oppose on = sprzeciwiać się na oppose on
5. oppose in = sprzeciwiać się w oppose in
6. oppose for = sprzeciwiać się dla oppose for
7. oppose from = sprzeciwiać się z oppose from
8. oppose at = sprzeciwiać się przy oppose at
9. oppose with = sprzeciwiać się z oppose with
10. oppose against = sprzeciwiać się przeciwko oppose against
11. oppose into = sprzeciwiać się do oppose into
12. oppose during = sprzeciwiać się podczas oppose during
14. oppose after = sprzeciw się potem oppose after
15. oppose under = sprzeciw się poniżej oppose under
oppose + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 107
strongly oppose • vehemently opposed • adamantly opposed • vigorously oppose • diametrically opposed • bitterly opposed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.