"oppose from" — Słownik kolokacji angielskich

oppose from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeciwiać się z
  1. oppose czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    They met in 1925, and her father opposed the match from the start.

    Podobne kolokacje: