"opposed on" — Słownik kolokacji angielskich

opposed on kolokacja
Popularniejsza odmiana: oppose on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeciwić się na
  1. oppose czasownik + on przyimek
    Silna kolokacja

    When was the last time he opposed her on anything?

    Podobne kolokacje: