Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"opposed including" — Słownik kolokacji angielskich

opposed including kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeciwić się w tym
  1. oppose czasownik + including przyimek
    Zwykła kolokacja

    We are opposed to most of the report, including the calls for increased budgets.

    Podobne kolokacje: