PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"oppose" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

oppose czasownik

oppose + rzeczownik
Kolokacji: 153
oppose abortion • oppose efforts • oppose marriage • oppose action • oppose one's policies • oppose one's decision • oppose attempts • ...
czasownik + oppose
Kolokacji: 5
continue to oppose • lead to oppose • dare oppose • urge to oppose • hold opposing
oppose + przyimek
Kolokacji: 28
opposed to • oppose by • oppose without • oppose on • oppose in • ...
oppose + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 107
strongly oppose • vehemently opposed • adamantly opposed • vigorously oppose • diametrically opposed • bitterly opposed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
(1) strongly, effectively
Kolokacji: 2
1. vehemently opposed = gwałtownie sprzeciwić się vehemently opposed
2. fiercely opposed = gwałtownie sprzeciwić się fiercely opposed
4. heavily opposed = ciężko sprzeciwić się heavily opposed
5. ferociously opposed = gwałtownie sprzeciwić się ferociously opposed
(3) adamantly, implacably
Kolokacji: 2
(6) bitterly, virulently
Kolokacji: 2
(7) initially, originally
Kolokacji: 2
(8) generally, specifically
Kolokacji: 2
(14) successfully, unsuccessfully
Kolokacji: 2
(16) deeply, profoundly
Kolokacji: 2
(18) fundamentally, necessarily
Kolokacji: 2
(19) most, simply
Kolokacji: 2
(21) unanimously, solidly
Kolokacji: 2
(22) flatly, categorically
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.