PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"oppose" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

oppose czasownik

oppose + rzeczownik
Kolokacji: 153
oppose abortion • oppose efforts • oppose marriage • oppose action • oppose one's policies • oppose one's decision • oppose attempts • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
1. oppose abortion = sprzeciw się przerwaniu ciąży oppose abortion
2. oppose efforts = sprzeciw się wysiłkom oppose efforts
3. oppose marriage = sprzeciw się małżeństwu oppose marriage
4. oppose action = sprzeciw się działaniu oppose action
6. oppose one's decision = sprzeciwiać się czyjś decyzja oppose one's decision
10. oppose the war = przeciwstaw wojnę oppose the war
11. oppose the bill = sprzeciw się rachunkowi oppose the bill
12. oppose the idea = sprzeciw się pomysłowi oppose the idea
13. oppose the move = sprzeciw się ruchowi oppose the move
16. oppose the use = przeciwstaw wykorzystanie oppose the use
17. oppose the project = sprzeciw się projektowi oppose the project
18. oppose intervention = przeciwstaw interwencję oppose intervention
20. oppose reform = przeciwstaw reformę oppose reform
23. oppose cuts = sprzeciw się cięciom oppose cuts
24. oppose taxes = sprzeciw się podatkom oppose taxes
25. oppose one's appointment = sprzeciwiać się czyjś spotkanie oppose one's appointment
26. oppose involvement = przeciwstaw uczestnictwo oppose involvement
27. oppose restrictions = sprzeciw się ograniczeniom oppose restrictions
29. oppose the amendment = sprzeciw się poprawce oppose the amendment
30. oppose one's views = sprzeciwiać się czyjś widoki oppose one's views
31. oppose the law = sprzeciw się prawu oppose the law
33. oppose regulation = sprzeciw się rozporządzeniu oppose regulation
34. oppose forces = sprzeciw się siłom oppose forces
czasownik + oppose
Kolokacji: 5
continue to oppose • lead to oppose • dare oppose • urge to oppose • hold opposing
oppose + przyimek
Kolokacji: 28
opposed to • oppose by • oppose without • oppose on • oppose in • ...
oppose + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 107
strongly oppose • vehemently opposed • adamantly opposed • vigorously oppose • diametrically opposed • bitterly opposed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.