Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"oppose after" — Słownik kolokacji angielskich

oppose after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeciw się potem
  1. oppose czasownik + after przyimek
    Zwykła kolokacja

    This conference is stink, and shall not been attended; the good Somalis vigilante should not attend, but completely rebuke, oppose this conference, and the war after.

    Podobne kolokacje: