"oppose suicide" — Słownik kolokacji angielskich

oppose suicide kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeciw się samobójstwu
  1. oppose czasownik + suicide rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Voice for Life also exists to oppose physician-assisted suicide and euthanasia, so it deals with the both the beginning of human life and its end.