"dare oppose" — Słownik kolokacji angielskich

dare oppose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ośmiel się sprzeciwiać się
  1. dare czasownik + oppose czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Not even the gods will dare oppose him.'

    Podobne kolokacje: