"lead to oppose" — Słownik kolokacji angielskich

lead to oppose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadzić sprzeciwiać się
  1. lead czasownik + oppose czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His emphasis on local context and history led him to oppose the dominant model at the time, cultural evolution.

    Podobne kolokacje: