"effectively oppose" — Słownik kolokacji angielskich

effectively oppose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skutecznie sprzeciw się
  1. oppose czasownik + effectively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Muslim power in Madinah had been such that none could effectively oppose it.