Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"strongly opposed" — Słownik kolokacji angielskich

strongly opposed kolokacja
Popularniejsza odmiana: strongly oppose
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostro sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + strongly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Players and management are often strongly opposed on the issue.