"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) debut, Federation
Kolokacji: 8
(7) contract, franchise, policy
Kolokacji: 3
(11) manager, coach, instructor
Kolokacji: 3
(13) season, stint
Kolokacji: 6
(16) rule, bylaw
Kolokacji: 2
(17) start, ROCKY
Kolokacji: 2
(19) roster, schedule
Kolokacji: 2
(21) goal, finish, bronze, setup
Kolokacji: 5
2. University league table = Tabela ligi uniwersytecka University league table
3. league camp = obóz ligi league camp
4. league meeting = spotkanie ligi league meeting
5. school league table = tabela ligi szkolna school league table
  • The measure has been included in school league tables since January 2011.
  • It ranks high in national school league tables, normally inside the country's top 20 schools scheme.
  • The findings, to be published by June next year, could lead to an overhaul of school league tables.
  • "Primary school league tables could see over 900 closed or taken over."
  • Primary school league tables are one way of looking at how well a school is doing.
  • The primary school league tables are out for Key Stage 2.
  • The wider point to my mind is school league tables.
  • It was first in the school league tables in 2007.
  • Using test scores to create school league tables is now commonplace.
  • The primary school league tables are out for key stage 2.
6. Premier League table = Tabela Premier League Premier League table
7. league realignment = prostowanie ligi league realignment
(23) president, CLEVELAND
Kolokacji: 2
(27) standing, status, ranking
Kolokacji: 4
(29) fixture, service, uniform
Kolokacji: 3
(32) format, minimum
Kolokacji: 2
(34) Stew
Kolokacji: 2
(35) baseman, NHL
Kolokacji: 4
(36) runner-up, champ
Kolokacji: 3
(37) salary, revenue
Kolokacji: 2
(38) DIAMONDBACKS, a., a, XI
Kolokacji: 4
(40) Homer, standard
Kolokacji: 2
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.