"flight league" — Słownik kolokacji angielskich

flight league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga lotu
  1. flight rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They play in the top flight league of Haiti.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo