"American Hockey League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykański Hokej Liga
  1. American przymiotnik + league rzeczownik
    Silna kolokacja

    But when she turned 22, there was no American professional league to graduate to.

    Podobne kolokacje:

podobne do "American Hockey League" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "American Hockey League" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik