"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
(6) Negro, Gentleman, Bash
Kolokacji: 4
(8) Major, Student, Welfare
Kolokacji: 3
(11) Justice, Temperance
Kolokacji: 2
(12) Voter, Citizen, Suffrage
Kolokacji: 3
(14) Producer, Pioneer, fantasy
Kolokacji: 3
(16) Pacific, Coast, Gulf
Kolokacji: 3
(17) team, Relay
Kolokacji: 2
(19) Elite
Kolokacji: 2
1. Defense League = Obrona Liga Defense League
2. Navy League = Marynarka wojenna Liga Navy League
3. Defence League = Liga obrona Defence League
4. flight league = liga lotu flight league
5. Alliance Premier League = Przymierze Premier League Alliance Premier League
  • All of these teams had been relegated from the Alliance Premier League after the 1981-82 season.
  • After the formation of the Alliance Premier League they regained their top division status.
  • The league was formed as the Alliance Premier League in 1979, coming into force for the 1979-80 season.
  • The 1979-80 saw more upheaval as the Alliance Premier League was formed.
  • Wycombe were offered the opportunity to join the Alliance Premier League but again declined the invitation.
  • The following season they became founder members of the Alliance Premier League, finishing third in their first season.
  • Following a third-place finish in 1978-79 they were founder members of the new Alliance Premier League.
  • Rangers were promoted to the Alliance Premier League for the 1985-86 season.
  • He moved on to Boston United of the Alliance Premier League.
  • The club graduated through twelve different leagues from 1892 until they became founding members of the Alliance Premier League in 1979.
6. Action League = Działanie Liga Action League
7. Police Athletic League = Policja Lekkoatletyczna Liga Police Athletic League
(24) j., a, S., XI
Kolokacji: 5
(26) Premier, Barclays
Kolokacji: 2
(27) Horizon, Photo
Kolokacji: 2
(28) Frontier, Argentina
Kolokacji: 2
(29) roller, Championship, title
Kolokacji: 3
(30) China, Cup, Pony
Kolokacji: 3
(31) rookie, debut
Kolokacji: 2
(33) Lombard, Macedonian
Kolokacji: 2
(34) John, feeder, Anti-saloon
Kolokacji: 3
(36) Drama, Player, Howard
Kolokacji: 3
(37) Legend, Art
Kolokacji: 2
(38) upstart, New
Kolokacji: 2
(39) Highland, Prairie
Kolokacji: 2
(40) London, Izaak
Kolokacji: 2
(41) Series, Math
Kolokacji: 2
(42) University, New
Kolokacji: 2
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.