"league meeting" — Słownik kolokacji angielskich

league meeting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkanie ligi
  1. league rzeczownik + meeting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Bill and I visited at the league meetings in the spring.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo