"league camp" — Słownik kolokacji angielskich

league camp kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obóz ligi
  1. league rzeczownik + camp rzeczownik
    Silna kolokacja

    He has reportedly never been on time to any big league camp.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo