"American Soccer League" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: American Hockey League
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykańska Liga piłkarska
  1. American przymiotnik + league rzeczownik
    Silna kolokacja

    But when she turned 22, there was no American professional league to graduate to.

    Podobne kolokacje: