"Police Athletic League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Policja Lekkoatletyczna Liga
  1. police rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most of the youths in the Police Athletic League have a past.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo